Contabilitate primara

– inregistrarea documentelor primare in articole contabile, in mod cronologic;
– stabilirea TVA de plata / rambursat; intocmirea si depunerea decontului lunar/trimestrial de TVA la Administratia Financiara;
– intocmirea registrului jurnal si a balantei de verificare lunare;
– stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
– intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele datorate bugetului de stat si bugetelor locale;
– intocmirea si depunerea bilantului contabil.

Consultanta fiscala

– reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice;
– analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
– calculul si verificarea permanenta a impozitului pe profit si/sau pe venitul microintreprinderii;
– consultanta sub forma de verificari cu caracter fiscal pentru a stabili masura in care calculul si plata impozitelor (taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile nerezidentilor, impozitul pe venit pentru care exista obligatia de calcul, retinere si virare) s-a efectuat corect si daca prevederile legislatiei fiscale au fost riguros respectate;
– identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute de legislatia in vigoare;
– furnizarea operativa a celor mai recente modificari ale actelor normative cu caracter fiscal, precum si a posibilitatilor de valorificare a acestor informatii si de adaptare la schimbarile legislative intervenite;
– asistenta la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
– identificarea politicilor contabile si fiscale adecvate;
– studii si analize privind oportunitatile create de legislatia fiscala si contabila;
– consultanta privind reglementarile legislative in vigoare pentru activitatile de achizitii sau livrari intracomunitare (cu tari membre UE), precum si pentru cele legate de import si export;
– consultanta privind modul de intocmire a raportarilor semestriale si anuale si certificarea acestora.

Consultanta financiar-contabila

– consultanta curenta prin fax, e-mail, telefon;
– intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli (inclusiv pentru accesare fonduri UE);
– analiza fluxurilor financiare si cash-flow;
– intocmire dosare credite, dosare leasing;
– obtinere certificate fiscale, certificate constatatoare;
– efectuarea de punctaje cu administratia financiara;
– alte raportari la cererea clientului.

Expertiza contabila

– certificari bilanturi in urma verificarii balantei contabile si a inventarierii patrimoniului;
– intocmirea rapoartelor de expertiza contabila necesare la: Oficiul Registrului Comertului (in cazul lichidarii societatii sau in alte situatii, la solicitarea beneficiarului) sau la alte institutii abilitate.

Expertiza fiscala

– expertizarea modului de inregistrare a veniturilor si a cheltuielilor in vederea stabilirii corecte a impozitelor datorate de societate;
– intocmirea si certificarea declaratiei privind impozitul pe profit;
– intocmirea rapoartelor de expertiza fiscala, la solicitarea beneficiarului.

Servicii de salarizare si personal

– intocmirea si inregistrarea contractelor de munca, a actelor aditionale sau altor operatiuni la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM);
– intocmirea si depunerea statelor de plata, stabilirea obligatiilor legate de salarii;
– elaborarea si depunerea fiselor fiscale;
– intocmirea si inregistrarea declaratiilor lunare la organele abilitatea ale statului.