Servicii profesionale in drept civil

Obiectul dreptului civil este constituit de raporturi care au o expresie bănească, numite raporturi patrimoniale şi raporturi nepatrimoniale.

In acest domeniu oferim urmatoarele servicii juridice:

– consultanta juridica;
– actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative;
– revendicare imobiliara si mobiliara;
– garantie pentru evictiune;
– simulatie;
– rezolutiunea si rezilierea contractelor;
– granituire;
– partaj judiciar;
– succesiuni;
– actiuni privind dreptul de servitute;
– raspundere civila delictuala si contractuala;
– actiuni în nulitatea actelor;
– actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice;
– actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
– actiuni in pretentii;
– actiuni posesorii;
– uzucapiune;
– mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri;
– recuperari de creante;
– iesiri din indiviziune;
– contraventii;
– recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei;
– masuri asiguratorii;
– evacuari;
– exproprieri;
– executari silite;
– contestatii la executare;
– redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:
– vanzare – cumparare
– imprumut
– depozit
– donatie
– intretinere
– inchireiere
– renta viagera
– comodat
– tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri;
– legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti;
– asistenta si reprezentare in fata notarului public;
– negocieri;
– achizitii imobiliare;
– asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.